Mi logo

Naming

Naming Myx

L’aplicació acaba sent una combinació de xats instantanis. Per tant, un mix, una barreja, i d’aquí sorgeix el primer naming: MIX, fent referència a la principal novetat i característica del xat que diferencia el xat de la resta d’existents, la mescla d’aplicacions ja existents. Si substituïm la I per una Y, i aconseguim una nova pronunciació, del mateix naming i al mateix temps una idea de fons molt mes sòlida: MYX, com a unió de conceptes, de diferents paraules. My significa ‘el meu’ en anglès, i X, es la inicial de la paraula ‘xats’ en una gran diversitat d’idiomes. Per tant, obtenim un naming amb un missatge clar: «Els meus xats». Aquest missatge es reforça a l’hora d’anomenar i pronunciar aquest naming: MYX, com a recordatori i/o origen de MIX, de mescla, barreja. Així sorgeix un naming amb un missatge clar i entenedor: «La mescla dels meus xats», tot fent referència a l’essència del projecte.