Mi logo

Gràfica

Tipografía

Tipografia App Myx

Com que estem parlant d’una tipografia que s’ha de visualitzar en pantalla, per tal d’aconseguir una bona llegibilitat necessitem una tipografia de pal sec o sans serif. S’ha fet una selecció entre la tipografia Din, Akzidenz, Gotham, Helvetica i Futura. D’entre aquestes tipografies, s’ha escollit l’Akzidenz-Grotesk Next amb la versió per a pantalla per no tenir problemes de llegibilitat.

El motiu d’aquesta tria ha estat per la seva bona llegivilitat i al mateix temps per la similitud amb la tipografia Helvetica utilitzada pel sistema operatiu d’Apple, amb la finalitat de seguir l’estètica d’IOS7 però sense deixar de banda la personalitat del projecte. Un altre factor important per a aquesta tria ha estat el fet de ser una tipografia lleugerament condensada i, per tant, en un xat on ens interessa veure el màxim de text possible en un espai limitat, aquesta tipografia ens aporta un valor afegit.

Gamma Cromàrica

Gamma Cromàrica App Myx

La majoria dels xats instantanis existents com, per exemple, WhatsApp, Line, Facebook Messenger, Telegram i Skype, utilitzen colors freds, principalment el blau i el verd. Altres plataformes com, per exemple, Google + o SnapChat s’allunyen d’aquesta gamma i utilitzen colors mes càlids com el vermell i el groc.

Amb l’objectiu de desmarcar-se al màxim possible de tots els xats existents, no tan sols pel que fa a la funcionalitat sinó també pel que fa a la gràfica, es busca allunyar-se de la gamma cromàtica més freda i utilitzar la càlida.

Per tant, per eliminació, queden colors com el taronja, el magenta, el violeta i porpra. A causa de les connotacions socials que associen els colors magenta, violeta, porpra i totes les seves variants a fins feministes, eròtics, sexuals i pornogràfics entre d’altres aquests colors queden descartats. Per tant, el color escollit es troba dins la gamma dels taronges. El taronja escollit anirà acompanyat d’un color beix molt clar i d’un gris.

Logotip / icona app

Logotip / icona App Myx

Fent un cop d’ull als xats existents podem veure que són pocs els que no utilitzen els seus elements característics: les icones de les bafarades. Els xats que utilitzen aquesta icona s’identifiquen ràpidament com a xats, i la resta no s’identifiquen com a tals a menys que l’usuari conegui la icona del xat en qüestió.

Així doncs, l’objectiu és crear una bafarada pròpia i distintiva de les ja existents a partir de la paraula Myx. Aquesta bafarada s’ha de formar a partir de la unió del naming i la icona, i a més ha de potenciar la mescla, el creuament de diferents xats instantanis.

La lletra X de Myx és la lletra que dóna joc per potenciar aquesta idea, perquè és una lletra enllaçada amb ella mateixa, i d’on metafòricament poden entrar i sortir i per tant creuarse i unirse els diferents xats.

Per aquest motiu, la X de Myx és en versió stencil i amb una tonalitat diferent. S’hi poden veure representats els diferents xats i la seva unió. A partir de l’extensió de la pròpia lletra neix la icona de la bafarada que uneix el My i la X cerant així la unió entre el naming i la icona de la bafarada mesclant de manera metafòrica els diferents xats que l’aplicació ofereix.

Pictogrames

Pictogrames App Myx

Per crear una família de pictogrames representatius i familiaritzats amb l’aplicació i el món en què es troba, tots els pictogrames estan formats a partir de la icona de la bafarada que s’ha creat per al desenvolupament de la imatge gràfica. Aquesta icona manté les mateixes proporcions en totes les icones. Així s’aconsegueix una família de pictogrames sòlida.