Mi logo

Gràfica

Usuari de Myx & usari sense Myx

Tipografia App Myx

Possibles combinacions de missatges

Gamma Cromàrica App Myx

Un usuari té configurat Skype com a xat principal i, en aquell moment, un segon usuari inicia una videotrucada. Aquest altre usuari no té instal·lada l’aplicació Myx i, per tant, rep la videotrucada i envia la seva senyal a l’altre usuari mitjançant Skype, mentre que l’altre usuari rep directament la senyal a Myx.

Dos usuaris de Myx

Logotip / icona App Myx

Possibles combinacions de missatges

Pictogrames App Myx

Un usuari configura WhatsApp com a xat principal i envia un missatge de text a un segon usuari. Aquest altre usuari el respon utilitzant el seu xat principal, Telegram.